top of page

Scoby คืออะไร และ สิ่งที่คนไม่ค่อยบอกเกี่ยวกับ Scoby

อัปเดตเมื่อ 14 ธ.ค. 2564

Scoby ย่อมาจาก symbiotic culture of bacteria and yeast

เราจะมาทำความเข้าใจของแต่ละคำกันนะครับ


คำนี้ถูกคิดขึ้นโดย Len Porzio ผู้เป็นสมาชิกกลุ่ม Original Kombucha บนเว็บไซต์ Yahoo ในช่วงปี 1990s


แล้วเนื้อใน Scoby คืออะไร

Scoby คือ กลุ่มของแบคทีเรียและยีสต์ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส (cellulose nanofibers) และแบคทีเรีย Komagataeibacter xylinus (หรือเป็นที่รู้จักว่า Acetobacter xylinum) ซึ่งจะผลิตเซลลูโลสออกมาเป็นจำนวนมาก แบคทีเรียและยีสต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน สิ่งทียีสต์ผลิตออกมากลายเป็นอาหารให้กับแบคทีเรีย และสิ่งที่แบคทีเรียผลิตออกมาก็กลายเป็นอาหารของยีสต์


จริงๆ แล้ว Scoby เป็นเหมือนผลพลอยได้จากการหมักซึ่งเป็นเพียงแค่แผ่นเส้นใยเซลลูโลส แต่ส่วนสำคัญอยู่ในน้ำตั้งต้น เวลาเราเริ่มหมักเราจะดูว่าน้ำตั้งต้นเข้มข้นขนาดไหน (pH เท่าไหร่) และใช้ปริมาณเท่าใด อย่างการทดลองข้างล่างโดยทาง Nature Kombucha ใช้สัดส่วนวัตถุดิบที่เป็น USDA organic เท่ากันทุกอย่าง ทั้งชาและน้ำตาล แต่โหลนึงใช้น้ำตั้งต้นอย่างเดียวและอีกโหลใช้น้ำตั้งต้น + scoby โดย pH น้ำตั้งต้นอยู่ที่ 2.5


ผลทดลองการหมักด้วย scoby และน้ำตั้งต้น
การทดลองหมักด้วย Scoby + น้ำตั้งต้น และน้ำตั้งต้นอย่างเดียว

"จากภาพภายในระยะเวลา 7 วัน มี Scoby เกิดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันทั้งคู่"


มาต่อกันที่แบคทีเรียมีหน้าที่ทำอะไรในคอมบูชา

ในสังคมปัจจุบันเราถูกสั่งสอนว่าแบคทีเรียเป็นผู้ร้าย ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ แต่จริงๆ แล้วแบคทีเรียก็ยังมีจำพวกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มาก ซึ่งเชื้อที่อยู่ในคอมบูชาจะมีแบคทีเรียอะซิติค นอกจากจะสร้างแผ่นเซลลูโลสหรือ Scoby แล้วจะยังคอยเปลี่ยนแอกอฮอล์ (เกิดขึ้นจากยีสต์) ให้กลายเป็นกรดอะซิติคอีกด้วย


ในส่วนของยีสต์

ยีสต์อยู่ร่วมกันมนุษย์มาเนิ่นนาน ถ้าไม่มียีสต์บนโลกนี้เราคงไม่สามารถทำขนมปัง เบียร์ หรืออย่างในบ้านเราการทำแหนมและของหมักดองต่างๆ ยีสต์จะคอยกินน้ำตาลและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับแอลกอฮอล์ออกมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ทำให้ขนมปังพองตัวและทำให้เกิดฟองในเครื่องดื่มและถ้าเราปิดภาชนะสนิทจะเกิดความซ่าขึ้น ในส่วนของแอลกอฮอล์นั้นก็จะถูกแบคทีเรียกินและเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติคต่อไป ยีสต์ในคอมบูชาจะเป็นเส้นๆ สีน้ำตาลเข้มหรืออ่อนก็จะขึ้นอยู่กับชาที่เราใช้หมัก จะอยู่ในน้ำและก่อตัวขึ้นเสมอ


ที่มา

The Big book of kombucha


0 ความคิดเห็น
bottom of page